Kallelse till årsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ)

Publiserad: 19 Nov, 2020 | av Joakim Dicker

Aktieägarna i Nivika Fastigheter AB (bolaget) kallas härmed till årsstämma den 17 december 2020. I syfte att motverka spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras digitalt via Teams. Anmälan och deltagandeFör att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägarnen: dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken per 2020-12-10 dels ha anmält sig till stämman sen. . .

Läs mer