2023-10-16

Nivika utökar fastighetsbeståndet i Ulricehamn/Borås

Nivika kompletterar sin fastighetsportfölj i Ulricehamn genom ett bostadsbestånd. Fastigheterna innehåller hyresrätter och har en uthyrningsgrad på 95 procent, en total uthyrningsbar area om 9 200 m[2] och ett hyresvärde om cirka 11 miljoner kr per år.

Nyheter

Underliggande fastighetsvärde är cirka 150 miljoner kronor, aktielikvid betalad genom kvittning mot utestående fordran och är likviditetsneutral för Nivika.

Fastighetsportföljen ligger i anslutning till befintlig fastighetsportfölj på orten. I och med dagens förvärv har Nivika ett fastighetsbestånd i Ulricehamn och Borås om cirka 700 miljoner kronor med egen förvaltningsenhet på plats. Genom förvärvet utökas förvaltningen vilket ger en bättre representation på orterna. Total uthyrningsbar yta är cirka 37 000 m2, varav 40 procent är kommersiella lokaler. Via förvärvet stärker Nivika sitt engagemang på orterna.

- Genom detta förvärv kompletterar vi befintligt bestånd, skapar en fin förvaltningsenhet där vi kommer att investera i organisation och servicenivå för att fortsätta skapa mervärde åt våra hyresgäster. Ulricehamn är en tillväxtort med expansivt näringsliv och det är i sådana orter Nivika är starka, säger Niclas Bergman, VD på Nivika

Pressmeddelande_Nivika utökar fastighetsbeståndet i Ulricehman_2023-10-16