2021-12-08

Nivika tillträder byggrätt för bostäder i Vetlanda

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika”) har tillträtt fastigheten Hygiea 1, en centrumfastighet belägen i Vetlanda. En detaljplan innehållande fastigheten har nyligen vunnit laga kraft och möjliggör byggnation av upp till 130 nya bostäder mitt inne i centrala Vetlanda. Befintlig byggnad på fastigheten kommer att rivas för att ge plats för nybyggnationen. Tillsammans med Säljaren pågår omflyttning av befintliga hyresgäster till nya lokaler.

Transaktionen är i linje med Nivikas strategi att förvärva, förädla och utveckla fastigheter. Fastigheten gränsar till det fastighetsbestånd i Vetlanda som tillträddes nyligen.

Niclas Bergman, VD kommenterar transaktionen: ”Vi ser fram emot att växa vidare i Vetlanda, en ort vi etablerade oss i för en månad sedan i när vi tillträdde Riddarberget. Vetlanda är en aktiv kommun med ett rikt näringsliv där vi ser fram emot att utveckla bostadsmarknaden tillsammans med lokala aktörer.”

Förvärvet har skett via bolagsköp till ett underliggande fastighetsvärde om 22 MSEK och affären gjordes off-market. Byggnation förväntas ske etappvis med första start under 2023 med första inflyttning preliminärt under 2025. Vid färdigställd byggnation förväntas en årlig intäkt om 12 MSEK vid full exploatering.

Nivika tillträder byggrätt för bostäder i Vetlanda