2024-02-16

Nivika nytecknar hyresavtal i Jönköping och Vetlanda

Nivika har tecknat ett nytt hyresavtal om ca 1 160 m² i Jönköping som löper från den 15 mars 2024 och tre kontrakt om cirka 1 900 m² i Vetlanda. Totalt årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 4,7 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 5,5 år.

I Vetlanda har Friskis och Svettis tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1 156 m² som löper från den 1 juni 2024, Specsavers har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 223 m² som löper från den 1 april 2024, Butikskedjan Normal har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 500 m² som löper från den 1 juni 2024.

- Det är glädjande att kunna välkomna nya hyresgäster till Nivika och Friskis och Svettis till Vetlanda och en för dem ny lokal. Vi arbetar aktivt och strukturerat i uthyrningsverksamheten för att få nya och stabila hyresgäster och skapa långsiktiga relationer tillsammans, säger Rasmus Olsson, Uthyrningschef Nivika.

För mer information, vänligen kontakta:

Rasmus Olsson, Uthyrningschef, telefon 010-263 61 52, email: rasmus@nivika.se

Niclas Bergman, VD, telefon 010-263 61 47, email; niclas@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till 70 % utgörs av kommersiella fastigheter och till 30 % av bostäder. Cirka 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning 

Pressmeddelande _Nivika nytecknar hyresavtal i Vetlanda och Jönköping_2024-02-16