2021-04-15

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Perioden september - februari ‱ Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111) ‱ Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72) ‱ Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29) ‱ Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134) ‱ Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143)

VD Niclas Bergman kommenterar: 

Nivika levererar ett starkt resultat för första halvĂ„ret 2020/21, hyresintĂ€kterna ökade med 37% till 152 Mkr och driftnettot ökade med 49% till 105 Mkr. Ökningarna beror frĂ€mst pĂ„ ett allt större fastighetsbestĂ„nd, som per balansdagen uppgick till 5,5 miljarder kronor, en ökning som skett dels via förvĂ€rv, dels via fĂ€rdigstĂ€lld byggnation. 

FörvÀrven under och efter perioden Àr frÀmst kommersiella fastigheter som pÄ kort sikt innebÀr att andelen bostÀder stannar runt 30% av fastighetsportföljen. Vi har tecknat avtal om förvÀrv av 6 fastigheter i Varberg som vi tilltrÀder i mitten av april vilket innebÀr att vi tar ett första kliv in pÄ en ny marknad för Nivika, VÀstkusten. Ett omrÄde som för Nivika omfattar Helsingborg i söder till Göteborg i norr med E6:an som pulsÄder mellan orterna. En marknad med expansivt nÀringsliv och en stadig befolkningstillvÀxt.

Under perioden har Nivika tilltrÀtt 48 nybyggda lÀgenheter i VÀxjö och 123 nybyggda lÀgenheter i Jönköping. Kommande halvÄr fÀrdigstÀlls ytterligare 300 lÀgenheter i Jönköping och Nivikas projektportfölj bestÄr till 85% av bostÀder vilket gör att mÄlet pÄ 60% bostÀder i portföljen Är 2024 fortsatt Àr nÄbart och relevant.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkstÀllande direktör, telefon 070-516 75 22, E-mail: niclas@nivika.se

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april kl. 08.30 CET

Nivika Àr ett smÄlÀndskt fastighetsbolag som förvÀrvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för lÄngsiktig förvaltning primÀrt i Jönköping, VÀrnamo och VÀxjö, som Àr expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbestÄndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat pÄ kategorierna BostÀder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. FastighetsvÀrdet uppgick till 5,5 miljarder kronor. 

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021