2021-11-22

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020/2021

Nivikas årsredovisning för 2020/2021 finns nu tillgänglig på hemsidan, www.nivika.se.

Resultat för Äret 2020/21 ligger i linje med förvÀntningarna dÀr hyresintÀkterna ökade med
26 procent jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r. Årets intĂ€ktsökning beror pĂ„ fĂ€rdigstĂ€llande av egenutvecklade
projekt och intÀktshöjande investeringar samt inte minst förvÀrv. Driftöverskottet
som ökat med 33 procent Àr framför allt drivet av ett större fastighetsbestÄnd. VÀrdet pÄ
Nivikas fastighetsportfölj uppgick vid Ärets slut till 6,9 miljarder kronor (5,1).

Året har varit förvĂ€rvsaktivt med förvĂ€rv av totalt 38 fastigheter, varav en stor andel förvĂ€rv
har skett pÄ VÀstkusten som Àr det nyaste marknadsomrÄdet för Nivika, en expansiv region
med stark tillvÀxt.

Nivika har under Äret fÀrdigstÀllt nÀstan 400 hyresrÀtter i Jönköping, samtliga Àr uthyrda, och
80 hyresrÀtter i VÀxjö. Nivika har Àven startat upp tvÄ större byggnationer, Nivika Center i
VÀxjö och Sadelmakaren i VÀrnamo. BÄda dessa projekt innehÄller hyresrÀtter och byggs enligt
Miljöbyggnad Silver.

Nivika har i juni 2021 utökat antalet aktieÀgare via en riktad nyemission om ca 300 miljoner
kronor och har Àven den 16 november 2021 tillkÀnnagett att bolaget avser att notera sina
B-aktier pÄ Nasdaq Stockholm.

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november kl. 14.00 CET.

Nivika_Årsredovisning_Final_L

Pressmeddelande Nivika Årsredovisning 2020-21