2021-07-02

Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 300 Mkr

Styrelsen för Nivika Fastigheter AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om ca 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket starkt intresse.

Nyemissionen stärker bolaget ytterligare och nyemissionen är även ett sätt att utöka ägarbasen i bolaget med investerare, bolag, privatpersoner såväl som medarbetare, många av dessa från eller med anknytning till Småland.

”Tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt. Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner. Det stora intresset och viljan att göra en investering i ett regionalt entreprenörstyrt fastighetsbolag är dessutom en mycket positiv signal.”, säger Niclas Bergman, VD Nivika Fastigheter AB.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli kl. 08.30 CET.