2022-01-27

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september – november 2021

September – november 2021 (siffror inom parentes avser samma period fg. år) · Hyresintäkterna ökade med 53% till 112 Mkr (73) · Driftnettot ökade med 48% till 76 Mkr (52) · Förvaltningsresultatet uppgick till 36 Mkr (19) · Värdeförändring fastigheter uppgick till 281 Mkr (37) · Periodens resultat uppgick till 262 Mkr (44) · Justerat resultat per aktie 7,1 kr (1,3)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Första kvartalet, september till november 2021, har prÀglats av fortsatt tillvÀxt med förvÀrv av sÄvÀl förvaltningsfastigheter som projektfastigheter med byggrÀtter. Totalt har ett trettiotal fastigheter förvÀrvats under perioden och tillfört 73 000 kvm och ca 78 miljoner kronor i hyresvÀrde till portföljen.

Fastighetsportflöjen uppgÄr per sista november till knappt 8,7 miljarder kronor, en ökning under kvartalet med ca 1,8 miljarder kronor. Antalet förvaltade bostÀder Àr nu 1 700 stycken och projektportföljen, totalt pÄ ca 7,1 miljarder kronor, innehÄller byggrÀtter för drygt 2 000 bostÀder. Detta Àr i linje med Nivikas mÄl om en fastighetsportfölj pÄ 12 miljarder kronor i slutet av Är 2025.

I december 2021 noterades Nivikas B-aktie (NIVI B) pÄ Nasdaq Stockholm vilket ger oss ytterligare möjligheter att leverera tillvÀxt och skapa aktieÀgarvÀrde.

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 08.30 CET

Pressmeddelande Nivika Dela rsrapport Q1 2021-11-30