2023-08-18

Nivika utnyttjar byggrätt och bygger besiktningsanläggning i Växjö

Nyheter

Nivika Fastigheter har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Opus Bilprovning AB avseende uppförande av en ny besiktningsanläggning i Växjö.

Anläggningen byggs på en befintlig byggrätt på fastigheten Repslagaren 1 på Väster i Växjö. Projekteringsarbete pågår och anläggningen förväntas vara klar för inflyttning våren 2024.

 – Det är roligt att få förtroendet att bygga en ny anläggning i Växjö åt Opus som är ett av Sveriges största besiktningsföretag, vi är väldigt glada över att ha hittat ett upplägg där båda känner sig nöjda, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

En bild som visar skiss, design

Automatiskt genererad beskrivning
 

Pressmeddelande_Nivika utnyttjar byggrätt och bygger besiktningsanläggning_20223-08-17