2023-12-22

Nivika förvärvar tre fastigheter med totalt 70 miljoner kronor i fastighetsvärde

Nivika förvärvar tre triple-net fastigheter som är fullt uthyrda i tre separata transaktioner. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 10 år och fastigheterna har en genomsnittlig yield på 8,25%. Fastigheterna ligger i anslutning till befintlig portfölj och tillhör marknadsområde Värnamo. Tillträde har skett i den 20 respektive 22 december 2023.

Nyheter

”Vi är nöjda att genomföra dessa förvärv som ligger i kluster i befintlig portfölj, det är i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen. Med bra kommunikationer, fullt uthyrda lokaler och långa hyresavtal är fastigheterna typiska för Nivikas fastighetsbestånd”, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

.

Pressmeddelandet_Nivika förvärvar_2023-12-22