2022-03-16

Borås ny ort för Nivika via förvärv av kommersiell fastighet

Nivika har idag den16 mars, förvärvat Myrten 2, en kommersiell fastighet i centrala Borås. Därmed breddar Nivika sitt marknadsområde Västkusten till att omfatta även Borås.

Säljare av fastigheten är Rudells Group AB, 55%, och Givestment Holding i Borås AB, 45%. Huvudägare till de säljande bolagen är Claes-Åke Gimmersta.

Fastigheten har en area om 7 600 m[2] med ett överenskommet fastighetsvärde om 68 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd med ett så kallat triple-net avtal med årligt hyresvärde om 4 miljoner kronor till Tapetterminalen i Borås AB.

Nivika-koncernens egen self-storageverksamhet, Mitt Lager, är en andrahandshyresgäst i en del av fastigheten.

- Det är vårt första fastighetsförvärv i Borås, en intressant tillväxtkommun där vi hoppas hitta fler investeringsmöjligheter. Fastigheten är belägen bredvid riksväg 40 med god tillgänglighet och vi ser en potential för att vidare etablera Nivika på orten, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

- Vi kommer att fortsätta bedriva vår verksamhet i Tapetterminalen i Borås AB som vanligt i fastigheten men blir nu hyresgäster till Nivika. Detta frigör resurser för oss, att än mer fokusera på vår kärnverksamhet inom bolaget, säger Claes-Åke Gimmersta, VD på Tapetterminalen.

Pressmeddelande_Nivika förvärvar i Borås_2022-03-16