2020-09-21

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

Nivika Fastigheter AB (publ) (‚ÄĚNivika‚ÄĚ eller ‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) offentliggjorde den 18 september 2020 att Bolaget framg√•ngsrikt emitterat ett seniort icke s√§kerst√§llt gr√∂nt obligationsl√•n om 300 miljoner SEK och uppfyller d√§rmed finansieringsvillkoret f√∂r √•terk√∂pserbjudandet avseende delar av Bolagets utest√•ende icke s√§kerst√§llda obligationer med f√∂rfall den 29 november 2021 under ISIN SE0011895796 ("Obligationerna") till ett pris motsvarande 103,00 procent av obligationernas nominella belopp (‚ÄĚ√Öterk√∂pserbjudandet‚ÄĚ). √Öterk√∂pserbjudandet l√∂pte ut den 18 september kl 16:00 CEST och likviden f√∂rv√§ntas erl√§ggas omkring den 24 september 2020. Totalt √•terk√∂ptes 100 miljoner SEK av Obligationerna och total utest√•ende volym efter √•terk√∂pet uppg√•r till 370 miljoner SEK.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat dealer managers i samband med återköpserbjudandet. Cederquist har agerat legal rådgivare.

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj).

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör,
telefon 070-516 75 22, E-mail: niclas@nivika.se

Nivika offentliggoŐąr resultat av aŐäterkoŐąpserbjudande