2022-04-01

Nivika utökar bostadsportföljen på Västkusten

Nivika har idag, den 1 april, förvärvat Halmstad Haverdal 22:16, en fastighet med 88 hyreslägenheter i Haverdal, 15 minuter norr om Halmstad. Beståndet utgörs av tvåvåningsbyggnader, med närhet till matbutik och endast 500 meter till havet.

Fastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om 135 miljoner kronor, är fullt uthyrt och har en årshyra på 7 miljoner kronor. Säljare av fastigheten är Varberg Stenfastigheter.

Nivika har i och med detta förvärv ett fastighetsbestånd om 1,3 miljarder kronor på Västkusten, varav cirka en tredjedel utgörs av bostäder.

-Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd på Västkusten med dessa fina och strategiskt rätt placerade lägenheter, nära till havet och pendlingsavstånd till Halmstad. Vi tillför attraktiva hyresbostäder till vår fastighetsportfölj, vilket ligger i linje med Nivikas övergripande strategi och mål, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

Pressmeddelande_Nivika utökar bostadsportföljen på Västkusten_2022-04-01