2021-11-15

Nivika bygger en ny toppmodern skola till Prolympia på Arenastaden i Växjö!

Nu är det helt klart att Prolympia etablerar sig i Växjö. Prolympia och Nivika har tecknat ett långsiktigt avtal kring en ny toppmodern idrottsskola i Nivika center på Arenastaden. Fullt utbyggt kommer skolan att inrymma 336 elever fördelat på 12 klasser och skolstart blir augusti 2023.

Nyheter

Prolympia kommer därmed starta en helt unik idrottsskola som riktar sig till alla idrottsintresserade ungdomar i årskurs 7-9 på bästa möjliga lokalisering i Arenastaden. Skolan kommer bedrivas i nära samarbete med Växjös olika idrottsföreningar med målet att skapa optimala förutsättningar att kombinera skola och idrott.

”Vi ser framemot att tillsammans med våra samarbetsföreningar etablera Prolympia i Växjö. En idrottsstad som Växjö behöver en riktig idrottsskola på högstadiet. Att vi får bästa tänkbara lokaler, samt haft ett riktigt bra samarbete med fastighetsägaren Nivika och kommunen gör att detta känns fantastisk bra, säger Henric Lilja Idrott & Marknadsansvarig på Prolympia”.

”Vi har från första kontakten känt oss väldigt välkomna av såväl staden som idrottsföreningarna. Även intresset från elever och vårdnadshavare har varit rekordstort. Vi kommer till Växjö för att stanna och därför har vi också tecknat ett långsiktigt hyresavtal och investerat i bästa möjliga förutsättningar lokalmässigt, säger VD Mattias Fejes på Prolympia.

Stefan Angeskog, fastighetschef Nivika Växjö säger ”. Det känns roligt att tillsammans med en så bra aktör få bygga en helt ny toppmodern idrottsskola. Lokaliseringen är perfekt för en idrottsskola och vi ser att detta projekt kommer tillföra arenastaden ytterligare en dimension. Både planlösningen och byggnationen har arbetats fram tillsammans med Prolympia- en helt igenom positiv process med lyckats resultat”.

Inbjudan till pressträff

Med anledning av Prolympias etablering i Växjö och nybyggnationen av skola i arenastaden bjuder vi in media till en pressträff, där vi visar ritningar och bjuder på rundvandring på byggplatsen. Närvarande vid pressträffen: Anna Tenje (kommunstyrelsens ordförande), Mattias Fejes & Henric Lilja Prolympia, Stefan Angeskog Nivika, Peter Wibrån Östers IF, Johan Markusson Växjö Lakers & Mathias Jordevik Växjö Vipers.  Obs! Avisera din närvaro till pressträffen till någon av nedanstående via mail.

Tid: 17 november kl 09:00

Plats: Nivika center, Arenstaden

Om Prolympia

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Med skolor på flera orter i landet arbetar Prolympia målinriktat med kunskap, trygghet, idrott och hälsa i fokus. Prolympias koncept bygger på att ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott lägger grunden för en optimerad kunskapsutveckling hos eleven. Goda resultat vad gäller såväl kunskapsnivåer som idrottsprestationer är frukten av en individanpassad skolgång med optimala förutsättningar för att kombinera skola och idrott.

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 429 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Samhällsfastigheter, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 6,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Pressmeddelande Prolympia _Nivika_Växjö_21-11-15