2021-12-20

Nivika har tecknat hyreskontrakt och uppför grön industrifastighet till Sporda Nonwowen i Värnamo

Nivika Fastigheter AB och Sporda Nonwowen AB har den 17 december tecknat ett hyresavtal avseende en ny produktionsanläggning på Bredasten industriområde i Värnamo.

Avtalet omfattar en lokalyta på ca 4 800 kvm med produktionshall, lagerhall och tillhörande kontor och personalutrymmen. Första etappen beräknas inflyttningsklar under vintern 2022/2023. I hyresobjektet ingår en tomtyta på ca 20 000 kvm som möjliggör framtida expansion.

Projektet får en hög hållbarhetsprofil, fastigheten byggs med energiförbrukning på endast 80% av BBR-kravet, med bland annat solcellsanläggning och laddplatser. Sporda Nonwowens utökade produktionskapacitet har också stöd från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet.

Idag består cirka 80 procent av Sporda Nonwowens tillverkning av återvunnen fiber, närmare 10 ton återvinns varje månad. Till största delen handlar det om petflaskor som återvinns och blir till nya produkter gjorda av polyesterfiber. Nu satsar Bolaget ytterligare på att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genom att investera i en ny produktionslinje där man kan använda textilspill som råvara, i och med det har man blivit beviljad 20 miljoner kronor via det statliga investeringsstödet, Klimatklivet.

Pressmeddelande_Nivika tecknar hyreskontrakt med Sporda Nonwowen_2021-12-20