2023-10-05

Nivika fullföljer affär och har idag frånträtt tre fastigheter i Jönköping

Som tidigare pressmeddelat har Södra Munksjön Utvecklings AB, ett helägt kommunalt bolag tecknat avtal om att förvärva tre kommersiella fastigheter i Jönköping av Nivika. Fastigheterna ligger i och strax söder om Södra Munksjön, ett område som ses som strategiskt viktiga för Jönköpings framtida behov och utveckling.

Fastigheterna har ett underliggande värde om 140 miljoner kronor och tillför 95 miljoner kronor i likviditet till Nivika vilket ger ytterligare handlingsfrihet för att kunna göra selektiva och värdeskapande förvärv framåt.

Pressmeddelande_Nivika avyttrar tre fastigheter i Jönköping_2023-10-05