2021-11-04

Nivika: Rättelse av Bokslutskommuniké 2020/2021 med anledning av omräkning av genomsnittligt antal aktier och justering av totalt antal

2021-11-04

I Bokslutskommunik√©n 1 september 2020 ‚Äď 31 augusti 2021 som Nivika offentliggjorde den 21 oktober 2021, √•terfinns ett fel i justeringen av Totalt antal utest√•ende aktier vid periodens slut f√∂r j√§mf√∂relseperioden och ber√§kningen av Genomsnittligt antal aktier under perioden samt j√§mf√∂relseperioden vilket p√•verkar f√∂ljande nyckeltal; F√∂rvaltningsresultat per aktie, kr, Tillv√§xt i f√∂rvaltningsresultat per aktie, %, Totalresultat per aktie, kr, Eget kapital per aktie, kr, samt L√•ngsiktigt substansv√§rde per aktie, kr. √Ėvriga poster och nyckeltal p√•verkas inte.

En uppdaterad bokslutskommuniké finns på hemsidan www.nivika.se

Pressmeddelande_Nivka_rättelse bokslutkommunike