2021-11-04

Nivika: Rättelse av Bokslutskommuniké 2020/2021 med anledning av omräkning av genomsnittligt antal aktier och justering av totalt antal

2021-11-04

I Bokslutskommunikén 1 september 2020 – 31 augusti 2021 som Nivika offentliggjorde den 21 oktober 2021, återfinns ett fel i justeringen av Totalt antal utestående aktier vid periodens slut för jämförelseperioden och beräkningen av Genomsnittligt antal aktier under perioden samt jämförelseperioden vilket påverkar följande nyckeltal; Förvaltningsresultat per aktie, kr, Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie, %, Totalresultat per aktie, kr, Eget kapital per aktie, kr, samt Långsiktigt substansvärde per aktie, kr. Övriga poster och nyckeltal påverkas inte.

En uppdaterad bokslutskommuniké finns på hemsidan www.nivika.se

Pressmeddelande_Nivka_rättelse bokslutkommunike