2024-06-27

Nivika bjuder in till presentation av rapport för tredje kvartalet 2023/2024

Nivika Fastigheter AB publicerar sin delårsrapport för perioden september 2023 - maj 2024 den 4 juli 2024 klockan 08.30. Vi bjuder med anledning av detta in media, institutionella investerare, analytiker och övriga intressenter till en webbsänd livepresentation klockan 10.00.

Nyheter

Hållpunkter

08.30 – Delårsrapporten publiceras

10.00 – Webbsänd livepresentation med VD Sverker Källgården och CFO Kristina Karlsson som presenterar delårsrapporten

Följ presentationen här: https://www.finwire.tv/webcast/nivika-fastigheter/q3-23/

Det finns möjlighet att skicka in frågor inför och under presentationen.

Presentationen kommer att hållas på svenska och kommer även finnas tillgänglig i efterhand på hemsidan www.nivika.se

Pressmeddelandet_Nivika bjuder in till webbsänd livepresentation_2024-06-27