2023-08-24

Nivikas två nybyggda bostadsfastigheter i Värnamo och Växjö fullt uthyrda

Under sommaren har Nivika färdigställt två stora nybyggnadsprojekt och välkomnat 290 nya hyresgäster.

Nyheter

I mitten av 2021 togs första spadtaget till Nivikas nybyggnadsprojekt Sadelmakaren i centrala Värnamo. Projektet omfattade 130 hyresrätter fördelade på fyra olika byggnader, där de två större husen rymmer fem till sex våningsplan medan de två mindre husen har tre vånings-plan. Under husen finns ett bilgarage med 87 parkeringsplatser och på taken har solceller installerats.

Intresset för lägenheterna har varit stort redan från början och under tidig vår var samtliga lägenheter tingade. Lägenheterna har färdigställts i två etapper under sommaren där de första 50 lägenheterna hade inflyttning i mitten av juni och resterade 80 under föregående vecka.

Parallellt med byggnationen i Värnamo byggstartades även projektet Nivika Center i Växjö, där en byggrätt har utnyttjats på en befintlig fastighet med idrottsarena. Nivika Center ligger på Arenastaden och reser sig med 19 våningar och blir ett nytt landmärke i staden. Höghuset rymmer 159 hyreslägenheter med takterrass. I anslutning har även lokaler för en högstadie-
skola med idrottsprofil uppförts. Projektet färdigställdes under sommaren och inflyttning i lägenheterna pågår medan skolan flyttade in lagom till terminsstart.

De nybyggda fastigheterna i Värnamo och Växjö bidrar tillsammans med en årsomsättning om drygt 30 miljoner kronor. Bostadsfastigheterna har uppförts enligt Miljöbyggnad Silver och samtliga lägenheter har byggts enligt Nivika-standard, med hög kvalitet och hållbara material.

Den höga efterfrågan gäller även för Jönköping, där Nivika har samtliga nästan 900 lägenheter uthyrda och på Västkusten där Nivika har en tom lägenhet, vilken är under renovering, men också den är uthyrd. Det är ett högt tryck på alla lägenheter som blir lediga.

En bild som visar utomhus, byggnad, himmel, Stadsdesign

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar utomhus, himmel, moln, fönster

Automatiskt genererad beskrivning

– Vi är mycket glada att hyresgästerna väljer att bo hos oss. Värnamo och Växjö är två orter där vi är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi har ett högt tryck på våra bostadsfastigheter på samtliga orter. En nyckel till framgången är sannolikt att vi kan erbjuda lägenheter med vår fina Nivika-standard, en hög standard där vi lagt mycket omsorg och eftertanke på hållbarhet och materialval, i kombination med ett välrenommerat namn som hyresvärd, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

Pressmeddelande_Nivikas nybyggda bostadsfastigheter fullt uthyrda_20223-08-22_