2023-09-05

Nivika säljer fyra fastigheter i Vetlanda till MP-bolagen

Nyheter

Fastigheterna innehåller bostäder och en lokal som hyrs av Vetlanda kommun. Fastigheternas totala area uppgår till 1 148 m2. MP-Bolagen äger sedan tidigare grannfastigheten. Fastigheterna som säljs är Vesslan 18-21 i Vetlanda kommun. Försäljningen sker till fastigheternas bokförda värden. Köparen tillträdde fastigheterna den 1 september 2023.

A&P Fastighetstransaktioner har varit rådgivande part på säljarens sida.

Pressmeddelande_Nivika avyttrar fastighet i Vetlanda_2023-09-05