2022-03-18

Nivika förvärvar bostäder och vårdcentral om totalt 97 miljoner kronor i Växjö

Nivika har förvärvat två fastigheter i centrala Växjö innehållande bostäder respektive en vårdcentral. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om 97 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda och har ett hyresvärde om drygt 5 miljoner kronor per år. Tillträde skedde den 28 februari.

Fastigheten innehållande vårdcentral har även en potentiell byggrätt för 25-30 mindre lägenheter alternativt tillbyggnad av vårdcentralen. Bostadsfastigheten består av 40 lägenheter och en mindre butikslokal, även denna fastighet innehåller en potentiell byggrätt om upp till 20 ytterligare lägenheter.

Nivika har i och med dessa förvärv ett fastighetsbestånd om ca 1,7 miljarder kronor på orten, och förvärvet ger även ett tillskott till projektportföljen på 50 nya lägenheter på sikt.

”Vi är glada över att ha fått möjlighet att komplettera vårt bestånd i Växjö med dessa fina och strategiskt rätt placerade fastigheter, Växjö är en intressant och expansiv ort. Portföljen tillförs både bostäder, samhällsfastighet och byggrätter vilket ligger i linje med Nivikas övergripande strategi och mål.” säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

[image]

[image]

Pressmeddelande_Nivika utökar fastighetsportföljen i Växjö_2022-03-18