2024-07-05

Nivikas verkställande direktör och styrelseordförande har förvärvat köpoptioner av Nivikas huvudägare

Nivika Fastigheter AB (publ) har informerats om att Nivikas verkställande direktör Sverker Källgården och styrelseordförande Elisabeth Norman har förvärvat varsin köpoption i Nivika, utställda av de större aktieägarna Värnanäs AB, Santhe Dahl Invest AB, Husleden Förvaltning AB, Skandinavkonsult i Stockholm AB och Holmgren Group AB (”Huvudägarna”).

Sverker Källgården har förvärvat en option att förvärva 250 000 B-aktier i Nivika av Huvudägarna till en optionspremie om totalt 1 425 000 kronor och Elisabeth Norman har förvärvat en option att förvärva 100 000 B-aktier i Nivika av Huvudägarna till en optionspremie om totalt 570 000 kronor. Köpoptionerna har förvärvats till marknadsmässiga villkor och har värderats med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Köpoptionerna har en löptid på cirka 3,7 år och lösenpriset per aktie är 42,30 kronor.

Nivika har inte medverkat i utställandet av köpoptionerna. Utöver vissa rådgivningskostnader förväntas det inte uppstå några kostnader för Nivika med anledning av de utställda köpoptionerna. Då köp-optionerna är utställda av aktieägare uppstår heller inte någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Pressmeddelande_-Köpoptioner från huvudägare till VD och SO_2024-07-05