2022-12-29

Nivika avyttrar fastighet i Varberg

Nivika har idag avyttrat fastigheten Bikupan 19 i Varberg.

Fastigheten är en kontors- och lagerfastighet med en uthyrningsbar area om 2 500 m2 och ett årligt hyresvärde om 2,7 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde är 45 miljoner kronor och avyttringen sker 35 procent över värdering. Köpare är Derome, som sedan tidigare är hyresgäst i fastigheten vari de bedriver egen verksamhet. Fastigheten frånträddes den 29 december 2022.

A&P Fastighetstransaktioner har varit rådgivande part på säljarens sida.

Pressmeddelande_Nivika avyttrar fastighet i Varberg_22-12-29