2024-03-14

Nivika nytecknar och förlänger hyresavtal i Värnamo om 9 400 m²

Nyheter

Nivika har i Värnamo tecknat nya och förlängt hyresavtal om cirka 5 400 m² respektive cirka 4 000 m². Total årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 8,9 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 7,1 år.

Nivikas befintliga hyresgäst Friskis & Svettis förlänger sitt hyresavtal samtidigt som man utökar ytan med 540 m². Likaså förlänger hyresgästen Idata sitt hyresavtal avseende 2 400 m². BMP Produktion och Exion tecknar nya hyresavtal om 2 079 m² respektive 2 800 m². Samtliga avtal tillträds efter genomförda lokalanpassningar under första och andra kalenderkvartalet 2024.

- Det är glädjande att förlänga och utöka hyresavtal med befintliga hyresgäster. Vi summerar en bra start på året och ser fortsatt en stark efterfrågan på lokaler i våra marknader som ger goda förutsättningar framåt, säger Rasmus Olsson, Uthyrningschef Nivika.

 

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning 

Pressmeddelande _Nivika nytecknar hyresavtal i Värnamo_2024-03-14