2022-05-10

Nivika tecknar exklusivitetsavtal

Nivika har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett fastighetsbolag i BorÄs. Med avtalet förbinder sig fastighetsbolaget att fram till 31 oktober inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag. Avtalet ger Nivika möjlighet att fortsÀtta utvÀrdera fastighetsbestÄndet pÄ cirka 1,5 miljarder kronor och förhandla om kommersiella villkor med exklusivitet.

Bolagen har under april och början av maj gemensamt utvÀrderat möjligheterna till samarbete/förvÀrv och den initiala utvÀrderingen har varit positiv och bolagen inleder nu fördjupad utvÀrdering av bestÄndet samt kommersiella diskussioner.

 

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl 08:30.

Pressmeddelande_Nivika tecknar exklusivitetsavtal_22-05-09