2024-04-29

Nivika avyttrar sina två fastigheter i Eksjö

Nivika har idag avyttrat sina två fastigheter i centrala Eksjö med en total uthyrbar area om 3 250 m2. Försäljningen sker via fastighetstransaktioner och är strax över fastigheternas bokförda värden.

Nyheter

Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor.

-  Vi är glada att göra denna affär med Norrgårdens Förvaltning som är en stark lokal aktör som i likhet med Nivika vill bidra till levande stadskärnor. Avyttringen är i linje med Nivikas strategi om att koncentrera sin geografi och optimera förvaltningen, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

Pressmeddelandet_Nivika avyttrar sina två fastigheter i Eksjö_2024-04-29