2022-11-10

Nivika tecknar nytt 7+3-årigt hyresavtal med Region Jönköpings län

Nivika har tecknat ett hyresavtal med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Hyresavtalet, som träder i kraft den 1 juli 2023 och sträcker sig fram till 2030, omfattar drygt 1 100 m[2] i fastigheten Kärleken 3 som ligger i Värnamo centrum. Lokalen som har stått tom under en tid kommer att anpassas för hyresgästen och byggtiden beräknas till omkring nio månader från det att bygglovet är klart. Lokalerna beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2023.

Nyheter

BUP:s verksamhet bedriver barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård med uppdrag att bedöma, utreda och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar mellan 0 och 17 år och deras familjer. Arbetet sker i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Verksamheten kan med fördel placeras på annan plats än vid ett sjukhus.

- Det är roligt att få förtroendet att hyra ut till Region Jönköpings län och att kunna erbjuda en centralt belägen lokal för en så viktig verksamhet, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

Pressmeddelande_Nivika tecknar nytt hyresavtal med Region Jönköpings län_22-11-08