2022-11-10

Nivika tecknar nytt 7+3-årigt hyresavtal med Region Jönköpings län

Nivika har tecknat ett hyresavtal med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Hyresavtalet, som träder i kraft den 1 juli 2023 och sträcker sig fram till 2030, omfattar drygt 1 100 m[2] i fastigheten Kärleken 3 som ligger i Värnamo centrum. Lokalen som har stått tom under en tid kommer att anpassas för hyresgästen och byggtiden beräknas till omkring nio månader från det att bygglovet är klart. Lokalerna beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2023.

BUP:s verksamhet bedriver barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvÄrd med uppdrag att bedöma, utreda och behandla medelsvÄra till svÄra psykiatriska tillstÄnd hos barn och ungdomar mellan 0 och 17 Är och deras familjer. Arbetet sker i nÀra samverkan med skola, socialtjÀnst och andra vÄrdgivare. Verksamheten kan med fördel placeras pÄ annan plats Àn vid ett sjukhus.

- Det Àr roligt att fÄ förtroendet att hyra ut till Region Jönköpings lÀn och att kunna erbjuda en centralt belÀgen lokal för en sÄ viktig verksamhet, sÀger Niclas Bergman, VD pÄ Nivika.

Pressmeddelande_Nivika tecknar nytt hyresavtal med Region Jönköpings län_22-11-08