2022-12-08

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021/2022, rättelse

Nivikas årsredovisning för 2021/2022 finns nu tillgänglig på hemsidan.

Rättelse, då tidigare release innehöll en referens till MAR.

Årsredovisning på svenska är tillgänglig på www.nivika.se i pdf-format. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Nivikas hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

Nivika Årsredovisning_2021-2022_ej uppslag

nivi-2022-08-31-sv.zip

Pressmeddelande Nivika Årsredovisning 2021-22