2023-12-07

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022/2023

Nivikas årsredovisning för 2022/2023 finns nu tillgänglig på hemsidan.

Nyheter

Årsredovisning på svenska är tillgänglig på www.nivika.se i pdf-format. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på Nivikas hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO, telefon 010-263 61 32, email: kristina@nivika.se

Nivika Årsredovisning_2022-2023_komplett_23-12-06_M

nivi-2023-08-31-sv.zip

Pressmeddelande Nivika Årsredovisning 2022-23