2021-01-28

Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank, Nordea och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 1 februari 2021 för att undersöka möjligheten till en utökning med upp till SEK 200 miljoner i bolagets seniora icke sĂ€kerstĂ€llda gröna obligationslĂ„n i SEK med ISIN SE0014855763 med en befintlig ram om SEK 800 miljoner, varav obligationer om SEK 300 miljoner emitterades i september 2020. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa med förbehĂ„ll för rĂ„dande marknadsförhĂ„llanden.

Emissionslikviden frĂ„n den potentiella obligationsemissionen kommer att anvĂ€ndas i enlighet med Bolagets gröna ramverk som etablerades i september 2020, vilket inkluderar finansiering av nya och befintliga byggnader med hög energiprestanda, energieffektiva renoveringar av befintligt bestĂ„nd, samt investeringar i elbilar, laddinfrastruktur och i förnybar energi sĂ„som solceller och geoenergi. Ramverket har graderats med en ”Medium Green Shading” av CICERO med bedömningen att kriterierna för Nivikas gröna finansiering Ă€r vĂ€ldefinierade och att de utgör viktiga steg mot en omstĂ€llning till ett hĂ„llbart samhĂ€lle. Det gröna finansieringsramverket och Second Opinion finns att tillgĂ„ pĂ„:

LÀnk till Second opinion (https://nivika.se/__media_downloads/rapporter/Second%20Opinion%20Nivika%2011Sep2020.pdf) | LÀnk till Grönt ramverk (https://nivika.se/__media_downloads/rapporter/Green%20Finance%20Ramework%20sept%202020.pdf)

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkstÀllande direktör
Telefon: 070-516 75 22,
E-mail: niclas@nivika.se

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari kl. 09:45 CET

Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer