2022-01-31

Ändring av antalet aktier och röster i Nivika

Nivika Fastigheter AB (publ) (‚ÄĚNivika‚ÄĚ eller ‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) har, till följd av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen som utfärdades i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, genomfört en riktad nyemission av B-aktier enligt tidigare offentliggjord information. Nyemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Bolaget har förändrats.

Till f√∂ljd av utnyttjandet av √∂vertilldelningsoptionen som utf√§rdades i samband med noteringen av Bolagets B-aktier p√• Nasdaq Stockholm och som utnyttjades av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial den 30 december 2021, har en riktad nyemission om 1¬†739¬†335 B-aktier genomf√∂rts (‚ÄĚNyemissionen‚ÄĚ). Registrering av Nyemissionen hos Bolagsverket har skett under januari 2022.

Genom Nyemissionen har antalet aktier ökat med 1 739 335 aktier till sammanlagt 58 170 205 aktier, fördelat på 33 285 405 B-aktier och 24 884 800 A-aktier. Varje B-aktie har en (1) röst och varje A-aktie har tio (10) röster, vilket innebär att antalet röster har ökat med 1 739 335 röster till sammanlagt 282 133 405 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 28 215 435,00 kronor till 29 085 102,50 kronor.

Highland - Ändring av antalet aktier och röster (Sv) 31 januari 2022