2021-04-27

Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller ‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp ("Återköpserbjudandet") av Nivikas utestående SEK 470 miljoner kronor seniora icke säkerställda obligationer 2018/21 ("Obligationer 2018/2021") från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande daterat 23 april 2021 erbjuder Nivika innehavare av Obligationer 2018/2021 att delta i ett återköp där Nivika köper tillbaka Obligationer 2018/2021 mot kontant vederlag. I samband med Återköpserbjudandet har Nivika även meddelat att Bolaget avser att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om SEK 400 miljoner kronor under en ram om SEK 800 miljoner kronor med ett slutligt förfallodatum i september 2024 ("Nya Gröna Obligationer"), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Nivika har, i enlighet med de rättigheter som följer av villkoren i Återköpserbjudandet, beslutat att tidigarelägga tidsfristen för prioriterad tilldelning av eventuella Nya Gröna Obligationer för innehavare av Obligationer 2018/2021 som deltar i Återköpserbjudandet från 12.00 CEST 28 april 2021 till 16.00 CEST 27 april 2021. Återköpserbjudandet löper alltjämt ut kl. 12.00 CET den 28 april 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter nytt beslut av Nivika, men innehavare av Obligationer 2018/2021 som accepterar Återköpserbjudandet efter 16.00 CEST 27 april 2021 har således inte rätt till prioriterad tilldelning av eventuella Nya Gröna Obligationer.

Återköpserbjudandet är alltjämt villkorat av en framgångsrik emission av Nya Gröna Obligationer.

Joint Bookrunners and Dealer Managers:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial DCM_Sweden@danskebank.se.
Nordea Bank Abp: NordeaLiabilityManagement@nordea.com.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
Telefon: 070-516 75 22,
E-mail: niclas@nivika.se

[1]Varav SEK 94 miljoner kronor har återköpts, men ej lösts in, av Bolaget

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

EJ F√ĖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL N√ÖGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER √ĄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER N√ÖGON ANNAN JURISDIKTION D√ĄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I S√ÖDAN JURISDIKTION.

Nivika tidigarelaŐągger tidsfristen foŐąr prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt aŐäterkoŐąpserbjudande av vissa utestaŐäende obligationer