2024-06-17

Byggstart och första spadtaget på projekt Stationsallén i Gislaved

Nivika Fastigheter AB (publ) markerar idag startskottet för projektet Stationsallén i hjärtat av Gislaved, genom att sätta spaden i marken och ta första spadtaget.

Nyheter

Projektet Stationsallén representerar en omfattande satsning för Gislaved och ger goda förutsättningar för samhällsnytta och expansion i regionen. Byggnationen innefattar fem huskroppar med en modern förskola samt verksamhetslokaler för kommunala ändamål. Dessutom kommer ett trygghetsboende med ett 70-tal lägenheter att uppföras, vilket ska erbjuda bekvämt och säkert boende för äldre, med närhet till kommunens alla faciliteter.

-Vi är oerhört glada över att starta projekt som kommer att främja den lokala infrastrukturen och stärka Gislaveds samhällsfunktioner. Vårt engagemang för hållbarhet och långsiktighet gör att vi ser fram emot att kunna erbjuda både moderna och miljövänliga lokaler, samt bostäder för kommunens invånare, säger Sverker Källgården, VD, Nivika Fastigheter AB.
 

Projektet kommer byggas som en totalentreprenad med takpris av BYGGA GWG AB. Hyresvärdet uppgår till cirka 23 miljoner kronor där 70 procent avser kommersiella lokaler, uthyrda till Gislaveds Kommun med 25-åriga hyreskontrakt, samt ett trygghetsboende med ett 70-tal lägenheter. Fastigheterna uppförs med fokus på hållbarhet, låga driftskostnader och med delvis återbrukade material. Inflyttning beräknas ske i juli 2026.
 

Bankfinansiering är erhållen.

-Äntligen är vi vid startpunkten att förverkliga tankarna med projekt Stationsallén. Här ska bestående värden skapas för att utveckla Gislaveds centrum och vår vision ”Gislaved 2040 mötesplats vid Nissan tillsammans med BYGGA GWG och Nivika, berättar Anton Sjödell, Kommunråd i Gislaved.

Första spadtaget på projekt Stationsallén 2024-06-17