2022-07-07

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 – maj 2022

September 2021 – maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. Ă„r)

· HyresintÀkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239)

tredje kvartalet ökade hyresintÀkterna med 66% till 144 Mkr (87)

· Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166)

ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59)

för tredje kvartalet 52 Mkr (19)

· VÀrdeförÀndring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294)

för tredje kvartalet 223 Mkr (34)

· Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290)

resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)

· Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24)

totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)

· LÄngsiktigt substansvÀrde per aktie 85,8 kr (67,2)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Nivika Ă€r en fristĂ„ende aktör med bas i SmĂ„land och portföljen bestĂ„r av fastigheter i fler Ă€n 20 kommuner i SmĂ„land med omnejd och Ă€r fördelade över samtliga fastighetstyper. Portföljen Ă€r vĂ€l sammanhĂ„llen och ligger pĂ„ bra lĂ€gen i orter dĂ€r Nivika har en god lokalkĂ€nnedom. Fastighetsportföljen per den 31 maj uppgick till 10,0 miljarder kronor, med hyresintĂ€kter pĂ„ 555 miljoner kronor i Ă„rstakt. 72 procent av hyresvĂ€rdet utgörs av kommersiella kontrakt och 28 procent av bostĂ€der. Den diversifierade portföljen Ă€r en trygghet i nuvarande situation med hög inflation. Över 70 procent av hyresintĂ€kterna följer KPI och kompenserar dĂ€rmed för kostnadsökningar i förvaltningen samt delvis Ă€ven för stigande rĂ€ntekostnader.

Att Nivika Àr konkurrenskraftigt och verkar i marknadsomrÄden med expansiva och lönsamma företag, Àr en styrka. Ett bevis pÄ detta Àr att vi under perioden har signerat tvÄ nya hyreskontrakt med tillhörande nybyggnation. Under perioden har Nivika Àven breddat sitt marknadsomrÄde VÀstkusten geografiskt genom förvÀrv i BorÄs.

Vi har en trygghet i Nivikas affÀrsmodell dÀr goda kassaflöden frÄn förvaltningsfastigheter utgör basen samt en fin projektportfölj, som vi sjÀlva Àger och dÀrmed ocksÄ kan styra utvecklingstakten.

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelande_Nivika Delårsrapport Q3_2022-05-31

Nivika 2022 Q3