2021-12-23

Nivika förvärvar fastigheter för 312 miljoner under december

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika”) har i december i fem transaktioner förvärvat sju fastigheter till ett fastighetsvärde om 312 miljoner kronor, främst kommersiella fastigheter i anslutning till befintlig fastighetsportfölj.

Fastigheterna är belägna i Vetlanda, Varberg och Jönköping. Förvärven tillför hyresintäkter om 22,5 miljoner kronor per år. Tillträde har per idag skett på tre fastigheter och resterande fastigheter tillträds under januari 2022.

Nivika har idag tecknat avtal och tillträtt fastigheten i Jönköping, Ämbaret 11. Fastigheten är en kommersiell fastighet som inrymmer butik, kontors- och lager, fastigheten är fullt uthyrd med en uthyrningsbar area om drygt 2 200 kvm och hyresintäkter om ca 3,2 miljoner kr.  Överenskommet fastighetsvärde är 56 miljoner kronor och transaktionen skedde via bolagsförvärv. A&P Fastighetstransaktioner AB var rådgivare i denna transaktion.

”Det är glädjande att Nivika kan bibehålla förvärvstakten på en het fastighetsmarknad i Sverige. Vi lyckas via vårt kontaktnät åstadkomma fina affärer som de flesta är off-marketförvärv. Fastigheternas läge tillsammans med stabila hyresgäster kompletterar portföljen på respektive ort och bidrar med bra kassaflöde till bolaget.” säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

Pressmeddelande_Nivika förvärvar fastigheter för 312 miljoner kronor_2021-12-23