2023-09-15

Nivika säljer fastighet i Gislaved

Fastigheten ligger på Henja Industriområde och har en totala uthyrbar area som uppgår till 3 000 m[2]. Fastigheten säljs till BYGGA GWG AB som sedan tidigare äger grannfastigheten.

Fastigheten som säljs är Släggan 11 i Gislaved kommun. Försäljningen sker strax över fastighetens bokförda värde. Köparen tillträdde fastigheten den 15 september 2023.

Pressmeddelande_Nivika avyttrar fastighet i Gislaved_2023-09-15