2020-10-29

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

September - augusti · Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) · Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) · Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) · Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Året 2020, dĂ„ vĂ€rlden drabbades av Covid- 19, Ă€r utan jĂ€mförelse i modern tid ett Ă„r som inte liknar nĂ„got vi tidigare har upplevt. Vi kan dock konstatera att Nivikas affĂ€rsmodell Ă€r lĂ„ngsiktig, stabil och levererar goda resultat enligt plan i en marknad som nu Ă€r under Ă„terhĂ€mtning. Nivika gynnas av lĂ„ngsiktiga samarbeten med hyresgĂ€ster samt den hyressammansĂ€ttning vi har, som totalt sett har mött de rĂ„dande marknadsförutsĂ€ttningarna relativt vĂ€l.

Nivikas resultat för Äret 2019/20 ligger helt i linje med vÄra förvÀntningar dÀr hyresintÀkterna ökade med 36 procent jÀmfört med föregÄende Är. IntÀktsökningen beror till största del pÄ förvÀrv, dÀr Alhansa- bestÄndet utgör 36 Mkr, dÀrtill egna projekt samt intÀktshöjande investeringar. Driftöverskottet som ökat med 39 procent Àr framför allt drivet av ett större fastighetsbestÄnd. VÀrdet pÄ Nivikas fastighetsportfölj uppgick vid Ärets slut till 5,1 miljarder kronor.

Med fokus pÄ kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostÀder och kommersiella fastigheter för egen lÄngsiktig förvaltning, skapar vi goda förutsÀttningar för fortsatt tillvÀxt. Under nÀsta Är kommer Nivika starta upp tvÄ större byggnationer, Nivika Center i VÀxjö och Sadelmakaren i VÀrnamo. BÄda dessa projekt innehÄller hyresrÀtter och kommer ocksÄ byggas enligt Miljöbyggnad Silver.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkstÀllande direktör, telefon 070-516 75 22, E-mail: niclas@nivika.se

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 08.30 CET

Nivika Àr ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvÀrvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för lÄngsiktig förvaltning primÀrt i Jönköping, VÀrnamo och VÀxjö, som Àr expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2020 uppgick fastighetsbestÄndet till 310 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat pÄ kategorierna BostÀder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. FastighetsvÀrdet uppgick till 5,1 miljarder kronor. LÀs gÀrna mer pÄ www.nivika.se

2020-Q4-bokslutskommunike-Nivika-Fastigheter-AB