2024-02-07

Nivika förvärvar Projekt Stationsallén i Gislaved

Nivika har idag avtalat om förvärv av Projekt Stationsallén i Gislaved av Bygga GWG AB. Projektet omfattar byggnation av förskola och verksamhetslokaler för kommunala ändamål samt ett trygghetsboende mitt i centrala Gislaved och gränsar till kommunhuset i Gislaved. BYGGA har projekterat och planändrat området kring Stationsallén sedan 2018 då de vann en markanvisning i Gislaved.

Nyheter

Byggnationen består av tre huskroppar som sammanbinds i ett gemensamt bottenplan med verksamhetslokaler och parkeringshus. Hyresvärdet uppgår till cirka 23 miljoner kronor där 70 procent avser kommersiella lokaler, uthyrda till Gislaveds Kommun med 25-åriga hyreskontrakt, samt ett trygghetsboende med ett femtiotal lägenheter. Fastigheterna uppförs med fokus på hållbarhet, låga driftskostnader och med delvis återbrukade material.

Det förvärvade projektet ligger i anslutning till Nivikas befintlig portfölj och kommer att förvaltas av marknadsområde Värnamo.

Tillträde beräknas ske under våren i samband med byggstart med inflyttning första halvan av 2026. Projektet har en avkastning på 6,5 procent i förhållande till projektkostnad.

Förvärvet är villkorat av Nivika erhåller bankfinansiering.

-  Vi är nöjda att kunna genomföra ett fint förvärv som ligger tillsammans med befintlig portfölj, det är i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen. Med fullt uthyrda lokaler, stabil hyresgäst och långa hyresavtal passar projektet väl in i Nivikas fastighetsbestånd, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

- Det känns jättekul och bra att Nivika förvärvar projektet och ser samtidigt fram emot att uppföra projektet med BYGGAS lokala personal de kommande 24 månaderna, säger Michael Stener, VD och delägare på BYGGA.

Anton Sjödell, kommunalråd i Gislaved, som har varit med i hela processen sedan 2018, är även han väldigt glad för att en lokal och stark fastighetsägare som Nivika kommer att äga och förvalta Stationsallén och han ser fram emot ett långt och bra samarbete.

​​​

Pressmeddelande _Nivika förvärvar projektet Stationsallen i Gislaved_2024-02-07