2022-06-01

Nivika förvärvar fastighetsportfölj i Ulricehamn

 

Nivika har idag den1 juni, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av bostäder med kommersiella inslag i centrala Ulricehamn. Därmed breddar Nivika marknadsområdet Västkusten till att omfatta även Ulricehamn.

Fastighetsportföljen omfattar åtta bostadsfastigheter i centrala Ulricehamn och har en uthyrbararea om knappt 16 000 m2. En av de förvärvade fastigheterna är nybyggd, som inkluderar ett investeringsstöd, ytterligare en färdigställs under tidig höst 2022. De färdigställda fastigheterna är fullt uthyrda och hela portföljen har ett årligt hyresvärde om drygt 22 miljoner kronor.

Ulricehamn ligger strategiskt utmed riksväg 40 mellan Jönköping och Borås med goda pendlingsmöjligheter till båda orterna. Kommunen har under de senaste åren haft rekordhög befolkningstillväxt och har en stark arbetsmarknad med lägre andel öppet arbetslösa än genomsnittet i Sverige. Orten stämmer därmed väl in i Nivikas strategi med fastigheter i bra lägen på attraktiva tillväxtorter och kompletterar fastighetsportföljen.

Newsec var säljarens rådgivare i transaktionen.

- Det är vårt första förvärv i Ulricehamn, en intressant tillväxtkommun med strategiskt läge utmed riksväg 40. Genom förvärvet etablerar Nivika en egen lokal förvaltningsorganisation med god fastighetskännedom, precis det som genomsyrar Nivika, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

 

Pressmeddelande_Nivika förvärvar fastighetsportölj i Ulricehamn_2022-06-01