2023-09-08

Nivika säljer tre fastigheter i Jönköping

Nivika har tecknat avtal om försäljning av tre kommersiella fastigheter i Jönköping. Fastigheterna ligger i och strax söder om Södra Munksjön, ett område som ses som strategiskt viktiga för Jönköpings framtida behov och utveckling.

Nyheter

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 11 000 m2 och ett årligt hyresvärde om 11 miljoner kronor. Försäljningen sker till fastigheternas bokförda värden.

Köpare är Södra Munksjön Utvecklings AB, ett helägt kommunalt bolag, och fastigheterna planeras frånträdas den 2 oktober 2023. Beslut är fattat på bolags- och politisknivå, nu inväntas endast att beslut vinner laga kraft.   

-    Genom denna avyttring kan vi bidra till utvecklingen i Jönköping, en viktig ort för Nivika och det är i linje med vår strategi. Samtidigt frigörs kapital som exempelvis kan användas till att amortera skuld och stärka balansräkningen, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

-    Detta är ett långsiktigt och strategiskt förvärv, som gör att vi ökar vår ägarandel i omvandlingsområdet. Det, i sin tur, säkerställer att vi kan fortsätta med den stora omvandlingen vi gör i området och att Jönköping kan fortsätta växa i hög takt, säger Katarina Bröms, VD på Södra Munksjön Utvecklings AB.

Pressmeddelande_Nivika avyttrar tre fastigheter i Jönköping_2023-09-08