2021-02-02

Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i september 2020 ett treĂ„rigt seniort icke sĂ€kerstĂ€llt grönt obligationslĂ„n om SEK 300 miljoner. Bolaget har idag framgĂ„ngsrikt utökat obliationslĂ„net med SEK 300 miljoner (till totalt SEK 600 miljoner) inom ramen pĂ„ SEK 800 miljoner. Förfallodatumet för obligationerna Ă€r den 24 september 2023 och de ytterligare obligationerna prissattes till en kurs om 101,85% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig rĂ€nta om 3 mĂ„naders STIBOR plus 459 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionen blev kraftigt övertecknad och utökades frĂ„n SEK 200 miljoner till SEK 300 miljoner. Ett belopp motsvarande emissionslikviden frĂ„n de ytterligare obligationerna kommer att anvĂ€ndas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna pÄ Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hÄllbara obligationer.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat joint bookrunners i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rÄdgivare.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkstÀllande direktör
Telefon: 070-516 75 22,
E-mail: niclas@nivika.se

Om Nivika

Nivika Fastigheter AB (publ) Àr ett smÄlÀndskt fastighetsbolag som förvÀrvar och förvaltar fastigheter primÀrt i Jönköping, VÀrnamo och VÀxjö. Nivika har pÄ knappt 5 Är ökat vÀrdet pÄ koncernens fastighetsbestÄnd frÄn 1,6 miljarder SEK till 5,3 miljarder SEK (per 30 november).

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari kl. 15:00 CET

Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer