2021-10-21

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2020 – augusti 2021

2021-10-21 September – augusti och fjärde kvartalet (siffror inom parentes avser samma period fg. år) · Hyresintäkterna ökade med 26% till 327 Mkr (259), fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna med 30% till 88 Mkr (68) · Driftnettot ökade med 33% till 236 Mkr (178), ökningen för fjärde kvartalet uppgick till 38%, 70 Mkr (51) · Förvaltningsresultatet uppgick till 91 Mkr (83), fjärde kvartalet 32 Mkr (29) · Värdeförändring fastigheter uppgick till 378 Mkr (206), för fjärde kvartalet 85 Mkr (47) · Periodens resultat uppgick till 363 Mkr (237), resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 73 Mkr (52) · Justerat resultat per aktie 1,99 kr (1,43), justerat resultat per aktie kvartal fyra 0,40 kr (0,32)

VD Niclas Bergman kommenterar:

FjÀrde kvartalet, juni till augusti, har fortsatt varit förvÀrvsaktivt och Nivika har förvÀrvat ett tiotal fastigheter. FrÄn rena bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, samhÀllsfastigheter till markförvÀrv. I dessa förvÀrv ingÄr Racketcentrum som ligger pÄ ElmiaomrÄdet i Jönköping samt industrimark pÄ Nylanda industriomrÄde i VÀxjö. Fastighetsportföljen ökade under kvartal fyra med ca 600 miljoner kronor till att per sista augusti 2021 ha ett vÀrde pÄ 6,9 miljarder kronor. Detta Àr i linje med Nivikas reviderade mÄl om en fastighetsportfölj pÄ 12 miljarder kronor i slutet av Är 2025. TillvÀxten skall ske med bibehÄllen lönsamhet vilket vi har valt att utrycka i mÄlet om att tillvÀxt i förvaltningsresultat per aktie över tid skall ligga pÄ minst 15 procent.

Nivika har Àven antagit en utdelningspolicy. Nivikas mÄl Àr att skapa vÀrde för sina aktieÀgare. De nÀrmsta Ären görs det bÀst genom att Äterinvestera i verksamheten och utdelningen kan dÀrmed bli lÄg eller utebli. LÄngsiktigt har Nivika som mÄl att dela ut 20-40 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för betald skatt.

I juni genomförde Nivika framgĂ„ngsrikt en riktad nyemission, ”Nivika VĂ€nner”, av aktier serie B, om 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett starkt intresse och stĂ€rker bolaget ytterligare samt utökar Ă€garbasen med 145 nya investerare, sĂ„vĂ€l bolag som privatpersoner och medarbetare pĂ„ Nivika, mĂ„nga av dessa frĂ„n eller med anknytning till SmĂ„land.

Nivika har, som tidigare förmedlats, ambitionen att genomföra en börsintroduktion och förberedelsearbete pÄgÄr.

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober kl. 08.30 CET

Nivika 2021_Q4_High_