2021-11-04

Nivika och RC bygger nytt landmärke för Sveriges ledande idrottsskola, Prolympia, på Elmiaområdet i Jönköping

Torsdagen 4 november 2021 Ett nytt landmärke för idrott, skola och besöksnäring ska byggas kring Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping.  Nu tas nästa steg: En planansökan är inlämnad till Jönköpings kommun.

Projektplaneringen har bedrivits av Martin Claesson, som driver Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business, under närmare två år och nu är det äntligen klart för att göra en planansökan. Planansökan görs tillsammans med Nivika som sedan juni i år är ägare av fastigheten.

– Det här är ett unikt projekt, säger Martin Claesson, vd på Racketcentrum.

Läget på anläggningen är unikt och syftet är att skapa ett landmärke för sport och hälsa – en högdel på 16 våningar och en lägre del med tre torn. Anläggningen är tänkt att byggas hållbart i trä och ska bland annat innehålla lokaler för idrott, gym, hälsa, hotell, konferens- och utbildningslokaler och bowling.

Prolympia en del av landmärket

Bredvid anläggningen skall idrottsskolan ligga. Skolan, som drivs av Prolympia, innehåller klasser från förskoleklass till åk 9 och kommer rymma 630 elever.

Prolympia finns idag på en annan del av Rosenlundsområdet och förväntas flytta in i sina nya lokaler hösten 2025.

– Det känns otroligt bra att Prolympia blir en pusselbit i det här projektet. Området är ett optimalt läge för oss med tanke på vilket idrottskluster det skapar, säger Rune Tedfors, grundare av Prolympia.

Martin Claesson; – Vi har haft en jättebra dialog med Jönköpings kommun, både med politiker och tjänstemän, liksom med övriga inblandade. Det här är ett unikt projekt som kommer att sätta Jönköping ännu tydligare på kartan. 

Martin understryker att det är tack vare god kommunikation och öppna diskussioner med kommunen som har fått projektet att växa.

– Framför allt finns det ett tänk kring hållbarhet som har varit viktigt genom hela arbetet, inte minst hos Tengbom arkitektkontor och Nivika.

– Det är glädjande att nu kunna ta nästa steg i ett så spännande, hållbart och samhällsutvecklande projekt. Att tillsammans med Martin på Racketcentrum få chansen att utveckla Elmiaområdet och skapa ett landmärke som kan bidra till Jönköpings utveckling som stad, säger Niclas Bergman, vd, Nivika.

Pressmeddelande - RC