2024-05-16

Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Ulricehamn

Nivika har förvärvat två kommersiella fastigheter, med lätt industri, i Ulricehamn om totalt 7 300 m[2] uthyrningsbar yta. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 71 miljoner kronor.

Nyheter

Fastigheterna är fullt uthyrda med så kallade triple net avtal. Årligt hyresvärde uppgår till 5,4 miljoner kronor med genomsnittlig avtalstid om drygt 5 år. Förvärvet finansieras med banklån och eget kapital.

- Vi är glada att kunna fortsätta växa i Ulricehamn och komplettera vårt bestånd med dessa strategiskt rätt placerade fastigheterna belägna utmed riksväg 40. Förvärven är i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.

Säljare är Vätterledens Fastigheter AB och A&P har varit säljarens rådgivare i affären.

Pressmeddelandet_Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Ulricehamn_2024-05-16