2021-12-21

Nivika utökar sin fastighetsportfölj via förvärv av Resecentrum i Vetlanda

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika”) har i dagarna tecknat avtal och tillträtt ytterligare en fastighet i Vetlanda

Fastigheten är en kommersiell fastighet som inrymmer Resecentrum, fullt uthyrd med en uthyrningsbar area om drygt 2 100 kvm och hyresintäkter om ca 3,5 miljoner kr.  Överenskommet fastighetsvärde är 40 miljoner kronor och transaktionen skedde via bolagsförvärv. Fastigheten ligger i anslutning till befintlig fastighetsportfölj på orten och kompletterar beståndet.

I och med förvärvet har Nivika ett fastighetsbestånd i Vetlanda om knappt 400 miljoner kronor med egen förvaltningsenhet på plats. Total uthyrningsbar yta i Vetlanda är ca 25 000 kvm, varav hälften består av bostäder, 135 lägenheter, och andra hälften är kommersiella lokaler samt en byggrätt för 130 hyresrätter. Via förvärvet stärker Nivika ännu mer sitt engagemang på orten.

”Fastighetens kvalitet och centrala läge tillsammans med stabila hyresgäster var avgörande i för affären. Genom detta förvärv kompletterar vi en redan mycket fin förvaltningsenhet på orten och vi kommer att investera i organisation och servicenivå för att fortsätta skapa mervärde åt våra hyresgäster. Vetlanda är en viktig ort för Nivika sedan vårt köp av Riddarbergets portfölj i höstas, och blir i och med denna affär än mer betydelsefull.” säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

Pressmeddelande_Nivika utökar fastighetsportföljen i Vetlanda_2021-12-21