2024-03-15

Analytikerpresentation av Nivika Fastigheter

Analytiker Rikard Engberg från Carnegie presenterar Nivika Fastigheter AB.

Nyheter

Under devisen " Nivika - Substansrabatt innanför 70-skyltarna" presenterar analytiker Rikard Engberg från Carnegie Nivika Fastigheter AB. Se presentationen här nedan:

 


fler nyheter