2021-08-19

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. På tre år har Nivika drygt fördubblat värdet på koncernens fastighetsbestånd, från SEK 2,8 miljarder till SEK 6,3 miljarder (per 31 maj 2021).

Som ett led i den fortsatta tillväxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2025.

Nivikas främsta verksamhetsmål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 ska uppgå till SEK 12 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;
”Nivikas fokus på förvaltning som ger kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta och som till största del innehåller bostadsprojekt.

Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Nivikas inriktning mot en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Vi fram emot att fortsätta utveckla Nivika och utöka fastighetsportföljen i samma takt som vi gjort de senaste åren.”

Finansiella nyckeltal bibehållna
Styrelsen har också valt att behålla befintliga nyckeltal i finanspolicyn som möjliggör expansionstakten med en hög andel bostäder;

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent, där finansieringskällorna ska vara en balans av lån i bank och obligationslån
  • Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,75

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Bergman, Verkställande direktör, telefon: 070-516 75 22, E-post: niclas@nivika.se
Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon: 070-614 20 20, E-post: kristina@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti kl. 14.00 CET.

 

fler nyheter

Jobba hos oss

Nivika söker Fastighetstekniker till Jönköping

Läs mer

2021-10-07

Fastighetsnytt

Nivika förvärvar fastighetsportfölj på småländska höglandet

Läs mer

2021-09-29

Nyheter

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Läs mer

2021-08-19

Fastighetsnytt

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Läs mer

2021-06-11

Fastighetsnytt

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Läs mer

2021-06-09