2021-08-19

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. På tre år har Nivika drygt fördubblat värdet på koncernens fastighetsbestånd, från SEK 2,8 miljarder till SEK 6,3 miljarder (per 31 maj 2021).

Som ett led i den fortsatta tillvÀxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Nivikas mÄlsÀttningar och har nu satt nya mÄl som strÀcker sig till 2025.

Nivikas frÀmsta verksamhetsmÄl Àr att fastighetsportföljens vÀrde i slutet av Är 2025 ska uppgÄ till SEK 12 miljarder, dÀr 60% av portföljens vÀrde ska bestÄ av bostÀder och samhÀllsfastigheter. TillvÀxten skall ske med bibehÄllen lönsamhet.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;
”Nivikas fokus pĂ„ förvaltning som ger kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostĂ€der och kommersiella fastigheter för egen lĂ„ngsiktig förvaltning skapar goda förutsĂ€ttningar för fortsatt tillvĂ€xt. Vi har en stor projektportfölj som sĂ€kerstĂ€ller detta och som till största del innehĂ„ller bostadsprojekt.

Det lĂ„ngsiktiga perspektivet Ă€r ocksĂ„ grunden till Nivikas inriktning mot en hĂ„llbar och miljöcertifierad byggnation. Vi fram emot att fortsĂ€tta utveckla Nivika och utöka fastighetsportföljen i samma takt som vi gjort de senaste Ă„ren.”

Finansiella nyckeltal bibehÄllna
Styrelsen har ocksÄ valt att behÄlla befintliga nyckeltal i finanspolicyn som möjliggör expansionstakten med en hög andel bostÀder;

  • BelĂ„ningsgraden ska inte överstiga 65 procent, dĂ€r finansieringskĂ€llorna ska vara en balans av lĂ„n i bank och obligationslĂ„n
  • Soliditeten ska uppgĂ„ till minst 25 procent
  • RĂ€ntetĂ€ckningsgraden ska uppgĂ„ till minst 1,75

För ytterligare information vÀnligen kontakta:
Niclas Bergman, VerkstÀllande direktör, telefon: 070-516 75 22, E-post: niclas@nivika.se
Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon: 070-614 20 20, E-post: kristina@nivika.se

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti kl. 14.00 CET.

 

fler nyheter