2021-02-19

Nivika söker en EKONOMICHEF

Med fokus mot fortsatta expansiva satsningar, tillväxt och börsintroduktion tar vår CFO ett ytterligare kliv internt i organisationen. Vi söker därför en ny kollega i rollen som EKONOMICHEF med alla möjligheter att påverka och forma tjänstens innehåll och utveckling. Vi skapar framgång tillsammans! Följ med...

Nyheter

Nivika är ett Småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med en stabil hyresmarknad. Vi är ett starkt team som med närhet, hög servicegrad och kvalitet bygger långsiktiga och starka kundrelationer. Vår arbetskultur präglas av starkt engagemang, glädje och ärlighet där korta beslutsvägar och entreprenöriell anda är hörnstenar. Det är mycket viktigt för oss att bibehålla den familjära stämningen med möjlighet för alla medarbetare att vara delaktiga på olika sätt.

Som EKONOMICHEF har du en nyckelroll i bolaget med många interna kontaktytor. I samband med vår börsintroduktion kommer vi tillsammans med dig implementera både nya arbetssätt och rutiner. Du blir den som ansvarar för att bolagets olika bokslut tas fram och konsolideras. Du arbetar aktivt med att utveckla företagets budget- och prognosarbete, ekonomiska uppföljning och analys. Du medverkar i utvecklingen av ekonomifunktionerna och stöttar verksamheten i dagliga ekonomiska frågor och rapporteringar. Till din hjälp har du ett starkt ekonomiteam som bl a arbetar med koncernredovisning, framtagning av underlag med koncernsolidering, löpande bokföring och administration. Du har i dagsläget personalansvar för tre personer och samarbetar tätt med och rapporterar till vår CFO.

Sammanfattat innebär rollen ansvar för:

  • Års-, månads- och kvartalsbokslut med koncernkonsolidering
  • Prognos- och budgetarbete med koncernkonsolidering
  • Lönsamhets- och marginalstatistik, analyser, uppföljningar i koncern och dotterbolag inkl projekt
  • Implementerad och efterlevnad av nya/uppdaterade standarder, IFRS
  • Internkontroll
  • Vidareutveckla boksluts- och budgetprocesser

 

Din profil

Vi ser gärna att du som söker har en akademisk utbildning inom ekonomi och ett antal års yrkeserfarenhet av kvalificerad redovisning och rapportering. Det är viktigt att du i denna roll lyfter blicken, arbetar strategiskt och verksamhetsnära med god förståelse för koncernredovisning. Du bör ha erfarenhet av att genomföra årsbokslut självständigt. Kunskaper inom IFRS-standard är starkt meriterande men inte ett krav. Du är bekväm med modern teknik och har goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel. Vi implementerar inom kort både Cognos Controller och PowerBI etc. Förutom din kompetens och bakgrund sätter vi mycket stort värde på dina personliga egenskaper. Struktur och noggrannhet tillsammans med god analytisk förmåga är naturligt men det finns också en stark motor hos dig som drivs av att interagera prestigelöst och engagerat med samtliga verksamhetsområden och kollegor. Ditt ledarskap är involverande och stödjande med fokus att nå framgång tillsammans!

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Nivika Fastigheter med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 0708-94 11 01. Ansök gärna så snart som möjligt på www.findmood.se då intervjuer kan komma att påbörjas före sista ansökningsdag som är satt till den 15 mars.


Nivika är ett fastighetsbolag med ett 40-tal medarbetare som har sitt huvudkontor i Värnamo. I Värnamo finns den centrala organisationen för projekt, administration, ekonomi och hållbarhet. Nivika äger och förvaltar ett hundratal fastigheter med både kommersiella lokaler och bostäder främst i Jönköping, Värnamo och Växjö. Fastighetsvärdet uppgår idag till ca 5,3 miljarder kronor och fram till 2024 förväntas beståndet dubbleras framför allt via egen projektutveckling med huvudvikt på bostäder. Nivika har också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022.

fler nyheter