2021-06-11

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Nivika Fastigheter AB (publ) har i fyra separata affärer förvärvat sexton fastigheter på Västkusten med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 525 miljoner kronor.

”Dessa affärer ger Nivika ett fotfäste på Västkusten, från Helsingborg i söder till Varberg i norr, och ger underlag för en egen förvaltning på plats. Förvärven är kommersiella men ger en stabil kassaflödesgrund för marknadsområdet och lokal förankring för att möjliggöra framtida bostadsprojekt”, säger Niclas Bergman VD på Nivika Fastigheter AB.

I Helsingborg har fem fastigheter förvärvats med ett totalt fastighetsvärde om 255 miljoner kronor. Fastigheterna är kommersiella och har tillsammans ytor på cirka 19 400 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde 17 miljoner kronor.

En fastighet i Laholm har förvärvats med ett fastighetsvärde om 18 miljoner kronor. Fastigheten innehåller en 1 200 kvadratmeter stor livsmedelsbutik och har ett hyresvärde på 1,2 miljoner kronor.

Förvärvet i Halmstad består av tre kommersiella fastigheter med ett fastighetsvärde om 112 miljoner. Det årliga hyresvärdet är drygt 8,3 miljoner kronor och fastigheternas totala ytor uppgår till 10 200 kvadratmeter.

I Falkenberg har två fastigheter förvärvats, en kommersiell fastighet om 3 300 kvadratmeter och en samhällsfastighet om 2 800 kvadratmeter. Tillsammans har fastigheterna ett totalt fastighetsvärde om 41 miljoner kronor samt ett årligt hyresvärde om knappt 6 miljoner kronor.

Vid Varberg Nord har sex fastigheter med ett fastighetsvärde om 100 miljoner kronor förvärvats. Samtlig fastigheterna är kommersiella, tillsammans har de en total yta på 6 200 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde på drygt 7 miljoner kronor. Två av fastigheterna är består av byggklara tomter utmed E6:an på Varberg Nord. På et av tomterna finns hyreskontrakt och uppförande av en vägrestaurang är klart.

Köpeskillingen erläggs till största delen kontant men erläggs även genom emission av 5 935 126 st aktier till säljarna.

Rådgivare har varit Länsförsäkringar Fastighetsförmedling respektive Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ): Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

 

fler nyheter

Jobba hos oss

Nivika söker Fastighetstekniker till Jönköping

Läs mer

2021-10-07

Fastighetsnytt

Nivika förvärvar fastighetsportfölj på småländska höglandet

Läs mer

2021-09-29

Nyheter

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Läs mer

2021-08-19

Fastighetsnytt

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Läs mer

2021-06-11

Fastighetsnytt

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Läs mer

2021-06-09