2023-06-20

Resultatet av vår första hyresgästundersökning

I november 2022 skickade vi ut en hyresgästenkät till drygt 2000 olika hushåll i våra fastigheter. Det har varit otroligt kul att samla in och sammanställa resultatet.

Nyheter

Vi fick totalt in 1340 svar och det ger en svarsfrekvens på hela 66%. WOW! 🤩 Stort tack till alla som tog sig tid att svara. Ni har bidragit till att vi på Nivika kan bli bättre på att utföra rätt jobb, på rätt tid och på rätt plats.

Mer av resultatet av undersökningen kan du läsa i broschyren här nedan, men här är 5 viktiga resultat vi tar med oss.

  1. 93% av våra hyresgäster trivs med sitt boende
  2. 90% kan rekommendera Nivika som hyresvärd
  3. Vi behöver satsa mer på utemiljö på alla våra förvaltningsområden
  4. Vi ser ett behov av ett Nivika-koncept för de fastigheter med gemensam tvättstuga, så att det lättare kan hållas rent samt så vill vi uppmuntra till ordning och reda i tvättstugorna.
  5. 86 % av våra hyresgäster tycker att vi tar dem på allvar.

Vi vill ju såklart att de som bor vi våra hus och kvarter trivs och känner sig trygga där. Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du. Tillsammans skapar vi ett bättre boende!

Ladda ner och läs vår hyresgästundersökning (16 MB).

 


fler nyheter